سوال مطرح شده :
موضوع :  آزمايشات
توضیحات :  لطفا نحوه تجزيه و تحليل آزمايشات ايکس آر دى بر روى کانسار ها را توضيح بدهيد
نام کاربر :  مهدى ارغوان
پست الکترونیکی :  MEHDIARGHAVAN53@YAHOO.COM
تاریخ درج :  سه شنبه 3 مهر 1386  1:47
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image