سوال مطرح شده :
موضوع :  کوارتز
توضیحات :  درمورد کانى کوارتز اطلاعاتى لازم دارم لطفا مرا راهنمايى کنيد
نام کاربر :  احسان
پست الکترونیکی :  ehsan-t1377@yahoo.com
تاریخ درج :  سه شنبه 23 خرداد 1385  2:55
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  کانى کوارتز
توضیحات :  برخى از خصوصيات کانى کوارتز موارد زير را شامل مى شود:
   کانى کوارتز جزئ گروه تکتو سيليکاتها مى باشد
   فرمول انsio2 مى باشد
   گروه sio2 داراى چند پلى مورف مى باشدکه شامل کوارتز وتريديميت.کريستوباليت واپال مى باشد
   کوئزيت واستيشوويت چگالترين چند ريختيهاى سيليس مى باشد
   کوارتز معمولى در سيستم هگزاگونال رده ى 32وکوارتز دما بالا در سيستم هگزاگونال رده ى 622به صورت بلورهاى منشورى متبلور مى شود
   بلورها ممکن است فرمهاى مخروطى و نوک تيز داشته باشند
   سختى کوارتز7و گرانى ان 2.65 است شکست صدفى دارد
   ترکيب ان شامل46.7 درصدsio2و53.3 درصدo2دارد
   خصوصيت منحصر به فرد کوارتز جلاى شيشه ايوشکست صدفى ان است
   تنهاHF بر ان اثر مى گذارد
  
   انواع کوارتز
   1- کوارتز شفاف
   2- امتيست
   3- کوارتز دودى
   4- سيترين
   5- کوارتز شيرى
   6- عقيق
   7- کلسدونى
   امتيست اغلب به صورت بلور است و داراى fe+3 است و سايه هاى مختلفى از بنفش در ان ديده مى شود
   کوارتز گلى به رنگ قرمز گلى است و رنگ قرمز ان به علت وجود ti+4است
   کوارتز دودى به علت وجود ترکيبات کربن دار سياه رنگ مى باشد
   سيترين نوعى کوارتز است که رنگ ان مثل کوارتز زرد زوشن مى باشد

تاریخ درج :  سه شنبه 23 خرداد 1385  3:20
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image