سوال مطرح شده :
موضوع :  لطفا اطلاعاتى در مورد کانى گوتيت بدهيد
توضیحات :  لطفا اطلاعاتى در مورد کانى گوتيت بدهيد
تاریخ درج :  یکشنبه 7 خرداد 1385  7:51
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  اطلاعاتى در مورد کانى گوتيت
توضیحات :  ّنام آن به افتخار شاعر معروف آلمانى گوته که در زمينه کانى شناسى نيز اطلاعاتى داشته انتخاب شده.داراى سيستم تبلور اورترومبيک و اشکال سوزنى-توده اى- استلاگتيتى - رشته اى و شعاعى از اشکال آن است. سختى ۵-۵/ ۵ داراى حالت تورق و حاوى ۹/۶۲ ٪ آهن و ۲۷٪ اکسيژن و ۱/ ۱۰٪ مى باشد و معمولا مقدار کمى منگنز آنرا همراهى ميکند. در شرايط اکسيداسيون از هوا زدگى کانى هاى آهن دار حاصل مى شود و گاهى در اثر فرايند هاى بيوژنيک از آب مرداب ها جدا شده و رسوب ميکند.
نام کاربر :  شهريار کبيرى
پست الکترونیکی :  s_kabiri83@yahoo.com
تاریخ درج :  دوشنبه 22 خرداد 1385  6:49
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image