سوال مطرح شده :
موضوع :  پزشکی بهداشتی
توضیحات :  لطفاً مقاله یا تحقیقی در مورد اینکه چه عناصری در بدن ما و در ساختمان آن بکار رفته که آنها را از زمین بدست می آوریم ؟نقش این عناصر در بدن چیست؟این عناصر به چه شکلهایی از زمین بدست می آیند ؟، را برایم ارسال کنید . باتشکر
نام کاربر :  مهناز
پست الکترونیکی :  mahnazabgoon@yahoo.com
تاریخ درج :  جمعه 13 اردیبهشت 1387  6:27
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image