اطلاعیه

 
کانی ها ترکیبات جامد وهمگون با آرایش منظم از اتم های تشکیل دهنده , که بطور طبیعی شکل گرفته اند می باشند .که طبق قوانین ترمودینامیک وشرایط پایداری ،تا کنون حدود, 3000 کانی شناخته شده است.با این تعریف این علم مطالعه کیفی  کمی, عناصر تشکیل دهنده وساختار کانی ها ومصنوعات برپایه کانی ها به روش های ذیل می باشد:
1-      مطالعه خواص فیزیکی کانی ها
2-       پراش پرتو ایکس پودری (دستگاه دیفراکتومتر )
3-      پراش پرتو ایکس تک بلور (دستگاه دیفراکتومتر تک بلور )
4-      طیف سنجی پرتو ایکس (دستگاه فلورسانس پرتو ایکس )
5- طیف سنجی مادون قرمز
دانش کانی شناسی نیز مشتمل بر مطالعه شرایط تشکیل , خواص , خاستگاه , تغییرات ساختاری کانی شناسی وکاربرد آنها است.
ارتباط این دانش یعنی کانی شناسی با سایر علوم زمین از طریق شکل شماتیک زیر ارائه گردیده است.
کانی شناسی عمومی
 کانی شناسی سیستماتیک
کانی شناسی کانی های قیمتی
مطالعه سنگ های آسمانی
کانی شناسی کاربردی
ژئوشیمی
 رسوبات نهشته های معدنی
خاک شناسی
کانی شناسی زیست محیطی سنگ شناسی
با شناخت فرایندهای تشکیل کانی ها, مدلی طبیعی در صنعت معرفی شده است لذا کانی ها ومواد مصنوعی بر پایه ساختار کانی ها کاربرد فراوانی درصنایع مختلف دارد : صنایع سرامیک های ویژه مثل عایق های الکتریکی ،فوق هادی ها ،..دیر گدازه ها ،شیشه ،کاشی لعاب،رنگ ،سیمان ،پزشکی ،الکترونیک،متالوژی - فیزیک وستاره شناسی
 
 کانی شناسی مطالعه مواد طبیعی بلورین , یعنی کانیهاست.
 هرکس تا حدودی با کانیها آشنایی دارد چرا که کانیها در سنگ کوهها , در ماسه ساحل دریا و در خاک باغچه وجود دارد.
شهاب سنگها و مواد سطحی ماه , که آشنایی کمتری با آنها داریم نیز از کانی تشکیل شده اند .
 گوهر ها با زیبایی خارق العاده خود , معمولا نمایندگان پردوامی از  دنیای کانیها هستند .
آگاهی از این که کانی چیست , چگونه تشکیل شده و  در کجا یافت می شود , در شناخت موادی که فرهنگ فناور امروزی ما به آنها وابسته است , جنبه اساسی دارد تمام اقلام معدنی تجاری اگر خود کانی نباشند در نهایت از خود کانی تشکیل شده اند .  
هرچند ارائه تعریفی مختصر و مفید از کانی دشوار است اما تعریف زیر به طور کلی پزیرفته شده است :
 کانی ماده ای جامد , همگن و طبیعی , با ترکیب شیمیایی معین ( اما به طور کلی ناثابت ) و آرایش اتمی بسیار منظم است که به طور معمول به وسیله ی فرایندهای معدنی تشکیل می شود .
 تجزه و تحلیل مرحله به مرحه این تعریف به درک آن کمک می کند .
عبارت وصفی ( طبیعی ) موادی را که از راه فرایندهای طبیعی تشکیل شده اند از مواد ساخته شده در آزمایشگاه متمایز می کند . آزمایشگاههای صنعتی و پژوهشی به طور روزمره در حال تولید معادل مصنوعی بسیاری از مواد طبیعی از جمله گوهرهای ارزشمندی مانند زمرد , یاقوت و الماس هستند . از آغاز قرن بیستم تا کنون مطالعات کانی شناختی به شدت بر نتایج حاصل از سیستم های مصنوعی که در آنها محصولات با نام معادل طبیعی خود خوانده می شوند تکیه داشته است . این روش به طور کلی پذیرفته شده است . هر چند که اندکی با تفسیر دقیق رخداد طبیعی        مغایر است .
اکنون این پرسش پیش می آید که آیا می توان به CaCO3 ( کلسیت ) که گاهی در لوله های آب شهر لایه های هم مرکز تشکیل می دهد کانی اطلاق کرد ؟ این ماده به وسیله فرایندهای طبیعی اما در یک سیستم  ساخته دست بشر , از آب ته نشین شده است و از آنجا که انسان در تشکیل آن نقشی عمدی نداشته است بسیاری از دانشمندان به آن کلسیت می گویند .
 این تعریف اضافه می کند که کانی ( جامدی همگن ) است به این معنی که از      ماده ی جامد منفردی تشکیل شده که نمی توان آن ار با روش های فیزیکی به ترکیبهای شیمیایی ساده تر تقسیم کرد . تعیین همگنی دشوار است زیرا به مقیاسی بستگی دارد که بر اساس آن تعریف شده است . برای مثال نمونه ای که با چشم غیر مصلح همگن به نظر می آید ممکن است در زیر میکروسکوپی با بزرگنمایی بالا ناهنگن و متشکل از چند ماده باشد . واسطه توصیف (جامد ) گازها و مایعات را از این تعریف مستثنی می کند . بنابراین H2O به صورت یخ در یک یخچال طبیعی یک کانی است در حالی که آب مایع کانی نیست . به همین ترتیب جیوه مایع که در بعضی ذخایر جیوه یافت می شود را بر طبق تفسیر دقیق این تعریف نباید کانی به شمار آورد با این وجود در رده بندی مواد طبیعی این گونه مواد را که از نظر شیمی و رخداد شبیه کانیها هستند کانی وار می نامند و در حوزه مطالعه کانی شناس قرار می گیرند .
این عبارت که کانی دارای ترکیب شیمیایی معینی است تاکید می کند که می توان ترکیب آن را به یک فرمول شیمیایی خاصی بیان کرد